درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> داود چگونیان مدیر سیمای شهر(مشتری نرم افزار رنگارنگ)

داود چگونیان مدیر سیمای شهر(مشتری نرم افزار رنگارنگ)

ماژول افست

اگر زمینه کاری شما لارج فرمت می باشد،نرم افزار رنگارنگ می تواند به عنوان چشم و گوش شما در چاپخانه عمل کند! به این معنا که با استفاده از ماژول ویژه لار ...