درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> آقای مصطفی آرین مدیر چاپ برگ سبز

آقای مصطفی آرین مدیر چاپ برگ سبز

نظر مدیر چاپ برگ سبز در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: یک سال هست که با رنگارنگ آشنا شدیم و از نرم افزار استفاده میکنیم که در بخش طراحی،چاپ و خدمات پس از چاپ به ما خیلی کمک می کند.در بخش مالی هم خیلی از نیازهای ما را بر طرف کرده است.

ماژول افست

ماژول ویژه چاپ افست یکی از پیشرفته ترین ماژولهای نرم افزار حسابداری و اتوماسیون رنگارنگبه حساب می آید زیرا علاوه بر امکانات عمومی نرم افزار،امکان ویژه ...