درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر آقای ایزدی مدیر چاپخانه ای در تهران در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: حدود سه سال است که از نرم افزار رنگارنگ در مجموعه خود استفاده میکنم.اساسی ترین مشکلات نظیر ورودی انبار،خروجی و محاسبه هزینه را حل کرده است.امیدوارم شما دوستان هم بتوانید از این امکانات استفاده کنید.
ماژول افست

ماژول ویژه چاپ افست یکی از پیشرفته ترین ماژولهای نرم افزار حسابداری و اتوماسیون رنگارنگبه حساب می آید زیرا علاوه بر امکانات عمومی نرم افزار،امکان ویژه ...