درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر آقای ایزدی مدیر چاپخانه ای در تهران در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: حدود سه سال است که از نرم افزار رنگارنگ در مجموعه خود استفاده میکنم.اساسی ترین مشکلات نظیر ورودی انبار،خروجی و محاسبه هزینه را حل کرده است.امیدوارم شما دوستان هم بتوانید از این امکانات استفاده کنید.
ماژول افست

اگر زمینه کاری شما لارج فرمت می باشد،نرم افزار رنگارنگ می تواند به عنوان چشم و گوش شما در چاپخانه عمل کند! به این معنا که با استفاده از ماژول ویژه لار ...